Володимир Кулик

Володимир Куликдоцент, доктор політичних наук

КОНТАКТ
.

ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
2010 – доктор політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України
1999 - кандидат політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України
1987 - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Від 2010 – провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України
2001 - 2010 - старший науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України
1997-2001 - молодший науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України
1997 - експерт, Центр політичного аналізу газети “День”
1996 - 1997 - заступник головного редактора газети “День”
1995 - 1996 - аналітик-консультант, Інститут демократії імені Пилипа Орлика
1994 - 1995 - завідувач політичної редакції, інформаційна аґенція УНІАН
1992 – 1995 - редактор відділу суспільного життя, журнал “Сучасність”
1988 - 1993 - молодший науковий співробітник, Інститут теоретичної фізики Національної Академії наук України


НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Книжки:
1. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки (Київ, Критика, 2010).

2. Revisiting a Success Story: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Ukraine, 1994-2001 (Hamburg, Centre for the OSCE Research, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, 2002).

3. Український націоналізм у незалежній Україні (Київ: Центр досліджень національної безпеки при Національному університеті «Києво-Могилянська академія», 1999).

4. Languages and Language Ideologies in Ukraine, special issue of the International Journal of the Sociology of Language, vol. 201, ed. by Volodymyr Kulyk, 2010.

5. Діалоги на межі століть, ред. Володимир Кулик і Леонід Фінберґ (Київ: Дух і Літера, 2003).

6. Становлення владних структур в Україні (1991-1996), ред. О. Гарань, В. Кулик, О. Майборода (Київ: Центр політичного аналізу газети «День», 1997).

Статті та розділи в книжках:
1. “Language policy in the Ukrainian media: authorities, producers, consumers”, Europe-Asia Studies (готується до друку).

2. “What is Russian in Ukraine? Popular beliefs regarding the social roles of the language”, in Lara Ryazanova-Clarke (ed.), The Russian Language Outside the Nation: Speakers and Identities, Edinburgh: Edinburgh University Press (готується до друку).

3. Погляди громадян України на суть і способи розв’язання мовної проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 5 (55). 2011. С. 5-30.

4. “Beliefs about language status and corpus in focus group discussions on the Ukrainian language policy”, International Journal of the Sociology of Language, no. 212, 2011, pp. 69-89.

5. Языковые практики и представления граждан Украины: социально-демографичексий аспект // Вестник общественного мнения. № 3. 2011. С. 82-92.

6. “The media, history and identity: competing narratives of the past in the Ukrainian popular press”, National Identities, vol. 13, no. 3, 2011, pp. 287-303.

7. “Language identity, linguistic diversity, and political cleavages: evidence from Ukraine”, Nations and Nationalism, vol. 17, no. 3, July 2011, pp. 627-648.

8. “Quiet de-escalation: Van der Stoel in Ukraine”, Security and Human Rights, vol. 22, no. 3, 2011, pp. 271-278.

9. “The language issue in the Ukrainian national-democratic discourse”, in Jerzy Maćków (ed.), Nationale Demokratie in der Ukraine (Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen, no. 75), 2011, pp. 15-22.

10. По той бік любові: уявлення громадян про корпус і статус української мови // Обрії особистості. Книга на пошану Івана Дзюби / За ред. Олі Гнатюк, Леоніда Фінберґа. Київ, 2011. С. 373-386.

11. Роль українських мас-медій у творенні національного історичного наративу // Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу / Ред. Ю. Шаповал. Київ: 2010. С. 170-186.

12. Родной язык и язык общения: на что должна ориентироваться языковая политика? // Вестник общественного мнения. № 3. 2010. С. 75-86.

13. Orthographe et identité: le rôle des médias dans l’échec de la réforme orthographique de l’ukrainien de 2001 // Cacophonies d’empire: Le gouvernement des langues dans l’Empire russe et l’Union soviétique / Eds. J. Cadiot, D. Arel, L. Zakharova (Paris: CNRS Éditions, 2010), pp. 257-277.

14. Означувальні рамки в новинних текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3 (47). 2010. С. 326-340.

15. Gerspaltene Zungen: Sprache und Sprachenpolitk in der Ukraine // Osteuropa, Hf. 60, Nr. 2-4 (2010), pp. 391-402.

16. Ideologies of language use in post-Soviet Ukrainian Media // International Journal of the Sociology of Language, vol. 201 (2010), pp. 79-104.

17. Політика української влади щодо мас-медій та її вплив на медійний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1 (45). 2010. С. 288-302.

18. Орфография, язык, идентичность // Неприкосновенный запас. № 3. 2010. С. 213-232.

19. Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу // Політичний менеджмент. № 1 (40). 2010. С. 105-114.

20. Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу // Політичний менеджмент. № 6 (39). 2009. С. 94-106.

21. Роль медійного дискурсу в творенні національної ідентичности // Україна модерна. Ч. 4 (15). 2009. С. 155-174.

22. Методи аналізу медійного дискурсу // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 18. 2009. С. 104-199.

23. Вплив мас-медій на авдиторію: еволюція наукових уявлень // Політичний менеджмент. № 5 (38). С. 120-130.

24. Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі: концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 2. 2009. – С. 185-201.

25. «Порядок денний» новинного дискурсу українських медій // Гілея. Вип. 26. 2009. С. 369-378.

26. Nationalism in Ukraine, 1986-1996 // Nationalism in Late and Post-Communist Europe. Vol. 2. Nationalism in the Nation States / Ed. E. Jahn (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 99-122. (Опубліковано також німецькою: Nationalismen in der Ukraine, 1986-1996 // Nationalismus im spät- und postkommunistischen Europa. Bd. 2. Nationalismus in den Nationalstaaten / Hg. E. Jahn (Baden-Baden: Nomos, 2009), S. 99-124.

27. Закордонний досвід розв’язання мовних проблем та можливість його застосування в Україні // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / Ред. О.М. Майборода та ін. (Київ: ІПіЕНД, 2008). С. 299-334.

28. Мовна політика та суспільні настанови щодо неї після Помаранчевої революції // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / Ред. Ю. Бестерс-Дільґер (Київ: Києво-Могилянська академія, 2008). С. 11-54. (2-ге вид. 2010. (Опубліковано також англійською: Language Policies and Language Attitudes in Post-Orange Ukraine // Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations / Ed. J. Besters-Dilger (Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 15-55.

29. Внесок медійного дискурсу в підтримування status quo // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 40. 2008. С. 143-153.

30. Мовна політика України після Помаранчевої революції // Україна в пошуках себе: Національна ідея та проблеми розвитку / Ред. О. Судакова (Київ: Києво-Могилянська академія, 2007). С. 270-285.

31. Мовні ідеології в українському медійному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 33. 2007. С. 321-338.

32. Языковые идеологии в украинском политическом и интеллектуальном дискурсах // Отечественные записки. № 1. 2007. С. 296-316.

33. Constructing common sense: language and ethnicity in Ukrainian public discourse // Ethnic and Racial Studies, vol. 29, no. 2 (2006), pp. 281-314.

34. Динаміка етнокультурних ідентифікацій громадян України за роки незалежности // Диалог.ua. 14.12.2006.

35. Normalisation of ambiguity: Policies and discourses on language issues in post-Soviet Ukraine // History, Language and Society in the Borderlands of Europe. Ukraine and Belarus in Focus / Ed. B.Törnquist-Plewa (Malmö: Sekel Bokförlag, 2006), pp. 117-140.

36. Реґіональна хартія мовного компромісу // Критика. 2006. Ч. 6. С. 2-3.

37. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Наукові записки. Вип. 27. 2005. С. 139-171.

38. Мова про мову: нормалізація амбівалентности. І. Крайні та «центр» // Критика. Ч. 5. 2004. С. 19-24.

39. Мова про мову: нормалізація амбівалентности. ІІ. Нормальні новини // Критика. Ч. 6. 2004. С. 4-11.

40. “Творення здорового глузду” в сучасному українському дискурсі з мовно-етнічних проблем // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Наукові записки. Вип. 24. 2003. С. 218-241.

41. The Role of Discourse in the Construction of an Émigré Community: Ukrainian Displaced Persons in Germany and Austria after World War II // European Encounters: Migrants, Migration and European Society since 1945 / Eds. R. Ohliger, K. Schönwälder, T. Triadophilopupos (Aldershot: Ashgate, 2003), pp. 213-237.

42. Перепис досягнень націотворення // Критика. 2003. Ч. 1-2. С. 6-10.

43. Зовнішнє втручання у внутрішні етнополітичні конфлікти: участь Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин у розв’язанні кримської та кримськотатарської проблем // Національна інтеґрація в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років / Ред. І. Ф. Курас, О. М. Майборода. Київ, 2002.

44. Україна, яку нам обирають // Критика. 2002. Ч. 5. С. 4-11.

45. Правописне божевілля // Критика. 2001. Ч. 5. С. 6-13.

46. Особа та нація в Декларації принципів УГС і першій програмі Народного Руху України //. Наукові записки (Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). 1998. Ч. 6. С. 93-104.

47. Письменницьке відродження: українська державна ідея в дискурсі «опозиції всередині режиму» перших років перебудови // Сучасність. 1998. Ч. 1. С. 54-79.

48. Націоналізми в сучасній Україні // Дух і літера. 1997. Ч. 1-2. С. 61-87.

49. Ukraińske budowanie państwowości: zmiana lidera // Eurazja. 1995. Nr. 1. S. 105-110.

50. Розширення НАТО і позиція України // Політика і часю 1995. Ч. 11. С. 54-60.

51. Пошуки пострадянської ідентичності в Україні та Росії // Політологічні читання. 1995. Ч. 3. С. 44-67 [Опубліковано також англійською: The Search for Post-Soviet Identities in Ukraine and Russia and Its Influence on the Relations between the Two States // The Harriman Review, vol. 9, no. 1-2, 1996, pp. 16-27].

52. Конституційний договір і проблема подолання тяглості // Сучасність. Ч. 9. 1995. С. 99-103.

53. Nim powstanie naród v sensie politycznym // Eurazja. Nr. 3-4. 1994. S. 96-99.

54. Тоталітаризм у традиції та сучасності України / Філософська та соціологічна думка. Ч. 7-8. 1993. С. 9-13.

55. Новий український націоналізм: три поверхи вертепу // Сучасність. Ч. 3. 1993. С. 150-167.

56. Повторення перейденого. Українська революція: 1917-1991 // Сучасність. Ч. 2. 1992. С. 59-72.

Рецензії
1. Перечитування історика // Український гуманітарний огляд. Вип. 5 (2001). С. 86-107.
2. Тягар спрощень // Український гуманітарний огляд. Вип. 3 (2000). С. 162-176.
3. Троянский конь “своей мудрости” // Российско-украинский бюллетень. № 5 (2000). С. 110-113.
4. П’ятирічка (без) міфів // Критика. 1999. Ч. 11. С. 9-17.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
квітень 2011 - «Історична спадщина комунізму», Принстонський університет

квітень 2011 - «Політика та прагматика перекладу в СРСР: повсякденне життя мов у багатонаціональній імперії», Колумбійський університет (Нью-Йорк)

квітень 2011 - щорічні конвенції Асоціяції дослідження національностей, Нью-Йорк

березень 2011 - «Інтеґрація та дезінтеґрація: моделі устрою в Европі через 20 років після розпаду Радянського Союзу», конференція Німецького товариства дослідників Східної Европи (Берлін)

березень 2010 - «Російська мова поза межами нації», Единбурзький університет

липень 2008 - конференція Асоціяції дослідження національностей та Інституту політичних досліджень, Париж

квітень 2008 - «Мовна політика в Україні», Національний університет «Києво-Могилянська академія»

жовтень 2007 - треті Курасівські читання, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

квітень 2005 - «Мовна політика в Канаді та Европі», Оттавський університет

липень 2004 - конференція Асоціяції дослідження національностей та Центру східних досліджень, Варшава

січень 2004 - «Східна політика ЕС після розширення», Фінський інститут міжнародних проблем, Гельсинки

вересень 2003 - «Етнополітика в Україні», Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

травень 2003 - «Культура, безпека та політичний розвиток на околицях Европи: Україна й Білорусь у фокусі», Лундський університет

листопад 2002 – щорічна конференція Американської асоціяції сприяння славістичним дослідженням (Пітсбурґ)

жовтень 2000 - “Асоціяція – діяспоризація – презентація: історична погляд на суспільства імміґрантів у повоєнній Европі”, Університет імені Гумбольдта (Берлін)

січень 2000 - “Національна ідентичність в Україні та Білорусі”, Університет Бордо

квітень 1999 - “Радянська та пострадянська Україна: погляд на століття”, Єйльський університет (Нью-Гейвен)

січень 1999 - “Український та російський націоналізми в сучасній Україні”, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

лютий 1998 - «Пізньо- та пострадянські націоналізми», Мангаймський університет

СПЕЦІЯЛЬНІ ЛЕКЦІЇ
Наукове Товариство імені Шевченка, Нью-Йорк (січень 2011, листопад 2001), Кембридзький університет (листопад 2010), Ґрайфсвальдський університет (серпень 2010), Стенфордський університет (травень 2009, березень 2006, лютий 2005), Гарвардський університет (березень 2009, жовтень 2005, листопад 2001, квітень 1999), Інститут Кенана, Вашинґтон (грудень 2008, квітень 2002), Лундський університет (травень 2008, вересень 2004), Стокгольмський університет (січень 2007), Колумбійський університет (вересень 2006, листопад 2002, листопад 2001, квітень 1999), Торонтонський університет (березень 2005, листопад 2002), Маннгаймський університет (жовтень 2000), Альбертський університет (лютий 2006, березень 1999), Український вільний університет (березень 1998).

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ
2009-2010 - стипендія Німецького інституту міжнародної політики та безпеки, Берлін

2008-2009 - стипендія Міжнародного центру для науковців імені Вудро Вілсона, Вашинґтон

2005 - стипендія імені Фулбрайта, Стенфордський університет (США)

2004 - стипендія Британської Академії, Університетський коледж, Лондон

2001-2002 - стипендія Фонду Шклярів, Український науковий інститут Гарвардського університету (США)

1999 - стипендія Фонду імені Коляски, Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Канада)

1998 - дослідна дотація Канадського інституту українських студій Альбертського Університету (Канада)

1993 - стипендія Фонду Фольксваґен, Франкфуртський університет (Німеччина)


ВИКЛАДАННЯ
2012 - «Медійний дискурс», докторська програма з масових комунікацій НаУКМА

2011 - «Політика ідентичності в посткомуністичній Европі», Школа міжнародних і громадських справ Колумбійського університету (США)

2006 - «Політика ідентичності в Східній Европі», факультет політичних наук Стенфордського університету (США)

2003, 2004 - “Аналіз дискурсу в суспільних науках”, маґістеріум НаУКМА

2002 - “Українська політика й ідентичність”, Школа міжнародних і громадських справ Колумбійського університету (США)

2000 - “Порівняльна політологія” (семінарські заняття), бакалаврат НаУКМА

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool