Докторанти: теми і напрямки досліджень

Анастасія Гринько

Тема: Media transparency through journalists` interpretations: research in Ukraine
Дослідження прозорості ЗМІ, практик підкупу  журналістів та їх сприйняття українськими журналістами.
Теоретична парадигма: розробка підходу до медіа прозорості як соціально сконструйованого феномену, визначення як журналісти ставляться до різний практик впливу, аналіз образу, ролі українського журналіста в межах інтерпретацій прозорості/непрозорості медіа-практик, використання  індивідуалістичних підходів до етики, теорії символічного інтеракціонізму.

Методологія: якісне дослідження, глибинні інтерв’ю, фокус-групи.

Наукові інтереси та напрямки: етика журналістики, образ та роль журналіста, свобода слова в Україні, впливи на журналіста та ЗМІ, підкуп, “джинса”, прозорість ЗМІ в Україні і світі, якісні методи медіа-досліджень, фокус-групи, глибинні інтерв’ю, теорія і практика Public Relations, стратегічна комунікація, етика Public Relations.


Олег  Іванов

Тема: Зв’язок публічної комунікації політичних еліт із зовнішньополітичними орієнтаціями населення.
Ставлення населення  України до різних аспектів україно-російських відносин, виражене у відповідях на опитування (період 2005-2008 роки). Публічні висловлювання Ющенка, Тимошенко, Януковича на ту ж тему, представлені на їх офіційних сайтах. Передбачається побудова регресійної моделі часових рядів за даними опитування та кількісного контент-аналізу для того, щоб дати відповідь на питання “Чи говорять політики те, що хоче від них чути електорат?”

Методологія: Кількісний контент-аналіз, вторинна обробка даних опитувань.

Наукові інтереси та напрямки: Контент-аналіз, кількісний аналіз текстових даних, машинна обробка мови (natural language processing), соціологія масових комунікацій, електоральна соціологія, соціологія громадської думки, політична соціологія, соціологія політичних еліт.


Дар’я  Орлова

Тема: Image of Europe in the Ukrainian media discourse on national identity: the case of Savik Shuster’s “Svoboda” talk show.

Методологія дискурс-аналізу: Theoretical framework: theory of discursive construction of identities

Наукові інтереси та напрямки: Медіа і репрезентації, медіа та ідентичність, медіа дискурс.


Дар’я  Тарадай

Тема: Domestication of international conflicts’ TV coverage: connection between political and media discourses in Ukraine (A case of the 2008 South Ossetia War)

Методологія: дискурс-аналіз, контент-аналіз.

Наукові інтереси та напрямки: міжнародна журналістика, відбір міжнародних новин, висвітлення конфліктів і все, що з цим пов”язано; війна у Південній Осетії 2008р. через призму ЗМІ.


Оля Батюк

Попередня тема дослідження: Аналіз висвітлення тем здоров’я в українських медіа на прикладі тем протидії захворюванню на туберкульоз в Україні та дотримання прав людини в питаннях охорони здоров’я.

Методологія:  якісний та кількісний контент-аналіз, глибинне та структуроване інтерв’ю, опитування.

Наукові інтереси та напрямки: health communication, health promotion, політика висвітлення тем здоров’я у медіа, наукова журналістика, комунікація про здоров’я у високорозвинених країнах


Ірина Ваховська

Тема: Методологія дослідження невербальної комунікації в телевізійних політичних новинах

Методологія це відкрите питання, оскільки потрібно розробити методологію.

Наукові інтереси та напрямки: невербальна комунікація, вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, фокус-групові дослідження.


Олександр Войтко

Тема: Впровадження громадського мовлення в Україні. Суспільні очікування

Методологія: фокус-групи, глибинні інтерв’ю, опитування.

Наукові інтереси та напрямки: громадське мовлення, типи мовників, медіамаркетинг, медіаправо.


Анастасія Безверха

Тема: Медійний дискурс щодо кримськотатарського народу: формування ідеології та вплив на державну політику

Методологія: Critical Discourse Analysis.

Наукові інтереси та напрямки: Критичний дискурс аналіз, медії та владні стосунки, медії та ідеології, формування ідентичностей у дискурсі, медійний дискурс.


Тетяна Локоть

Тема: Inside an Online Protest: How Internet Users Become Active Citizens (Case of Save Old Kyiv Movement in Ukraine)

Методологія: кількісний та якісний контент-аналіз, глибинні інтерв’ю.

Наукові інтереси та напрямки: нові медіа, онлайнова журналістика, візуалізація даних, вплив інтернет-громад на політичні рішення, онлайновий активізм, онлайнові протести, онлайнові спільноти, соціальні медіа, соціальні рухи онлайн, захист прав громадян за допомогою нових медіа.


Олена Кутовенко

Тема: Вплив ТБ-насильства на підліткову телеаудиторію в Україні
У роботі досліджуватимуться наступні питання: що таке екранне насильство у розумінні підлітків, їхніх батьків, власників ЗМІ і чи присутнє воно на українських ТБ; як вітчизняне законодавство контролює ТБ продукцію, розраховану на підліткову аудиторію; чи існує безпосередня залежність між систематичним переглядом ТБ та неадекватною поведінкою дітей, їхньою успішністю в школі, психічними та іншими хворобами.

Методологія: анкетування, контент-аналіз, фокус-групи, глибинні інтерв’ю, експеримент.

Наукові інтереси та напрямки: соціальна журналістика, журналістська етика, вплив ТБ на поведінку підлітків, екранне насильство, роль ТБ в українському суспільстві, медіа менеджмент та якість ТБ продукції.


Марія Тетерюк

Тема : Representations of Sexualities in Ukrainian Press
У роботі досліджуватимуться механізми конструювання сексуальностей в дискурсі українських друкованих ЗМІ, дискурсивне виробництво системи сексуальної нерівності та її зв’язок з іншими системами нерівності: гендерною, класовою та расовою.

Методологія: якісний контент-аналіз, критичний дискурс-аналіз, кейс-дослідження.

Наукові інтереси та напрямки: сексуальності, квір-теорія, критична теорія, постструктуралізм, аналіз дискурсу.

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool