Дисципліни

Англійська мова-1 для журналістів
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Ярослава Федорів

Вступ до відеовиробництва
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Юрій Панін

Етика журналістики
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Анастасія Гринько, Олена Кутовенко

Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладачі: Руслан Дейниченко, Тетяна Локоть

Сучасна теорія і практика періодичної преси
Функціональна специфіка журналістики друкованих ЗМІ. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку преси в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Діана Дуцик

Сучасна теорія і практика телебачення
Функціональна специфіка тележурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку телебачення в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Сергій Поліщук

Англійська мова-2
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Роман Веретельник

Міжнародна журналістика
2-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Євген Федченко, Дар’я Тарадай

Правове забезпечення діяльності ЗМІ
Основні положення національного та зарубіжного законодавства про ЗМІ. Захист прав і професійної діяльності українського журналіста. Адаптація вітчизняного інформаційного законодавства до європейських норм і стандартів. Стан свободи слова в сучасній Україні.
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Наталія Петрова

Виробництво телевізійних новин
2-й триместр, 54 години, 1 кредит
Викладач: Олександр Войтко, Юрій Панін

Міжнародні медіасистеми
2-й триместр, 54 години, 1 кредит
Викладач: Наталя Гуменюк

Теорія медіакультури
2-й триместр, 54 години, 1 кредит
Викладач: Дарія Орлова

Документалістика
Метою цього курсу є знайомство студентів з основами виробництва документальних фільмів для телебачення. Опанування курсу відбувається шляхом знайомства з теорією та практикою телевиробництва на усіх етапах - від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом (postproduction). Курс знайомить слухачів з основними типами документальних фільмів - аудиторний перегляд та обговорення кращих фільмів є одним із ключових моментів навчального процесу. Важливим елементом навчання є детальне знайомство з основними прийомами режисури, що використовуються у виробництві фільмів. Кінцевим результатом цього курсу є самостійне створення студентами документального фільму.
3-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Євген Федченко

Менеджмент ЗМІ та медіапланування
3-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Руслан Дейниченко

Актуальні проблеми журналістики
4-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Жанна Безп’ятчук

Основи герменевтики
Філософсько-інтерпретаційні основи формування самостійного мислення сучасного українського журналіста. Журналістика як герменевтика. Три рівні інтерпретації тексту. Механізми зміни естетичних мод від готики до постмодернізму. Герменевтичні методології. Кабалістика, антична герменевтика, християнська герменевтика. Герменевтика як наука. Модернізм, психоаналіз, екзистенціалізм, структуралізм, постмодернізм (постструктуралізм). Філософська герменевтика. Есеїзм як тип синтетичного мислення.
4-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Сергій Квіт

Методологія медіа-досліджень
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень у царині мас-медіа. Матеріал розподілено на три основні напрями – методологія текстуального аналізу, якісних та кількісних досліджень. Під час занять студенти ознайомляться з такими методами, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різними формами змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робитиметься на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності, оскільки курс має на меті закласти основи знань і вмінь, потрібних як для теоретичних, так і практичних медіа-досліджень. Наприкінці триместру студенти мають бути здатні розуміти базову методологію медіа-досліджень, вміти пояснити та застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Дмитро Губенко, Анастасія Гринько

Новітні медіа та онлайнова журналістика
Створення і підтримка персональних проектів в Інтернеті – блоґи і подкастинг. Економіка інтернет-видань. Пошук і робота з онлайновими джерелами інформації. Соціальні веб-сервіси і концепція Web 2.0. Технічні особливості функціонування Інтернету.
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Анна Полуденко

Мультимедійні журналістські проекти
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Микола Ковальчук

Лабораторія громадського мовлення
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Юрій Сторожук

Анімація
5-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Ольга Макарчук

Виробництво журналів
5-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Олександр Власенко

Економічна журналістика
5-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Олексій Набожняк

Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Зумовлені цим функції журналістів зводяться до громадського контролю за діяльністю органів державної влади та інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.
5-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач:

Наукова журналістика
5-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Ольга Батюк

Теорія масових комунікацій
Вплив засобів масових комунікацій на сучасне суспільство. Моделі комунікаційних процесів. Комунікативний простір суспільства. PR-технології та методології. Сучасні теорії масових комунікацій у працях вітчизняних і зарубіжних теоретиків (Г. Ласвел, В. Шрам, Г. Маклюен, Ю. Габермас, О. Алексєєв, Н. Костенко, Г. Почепцов та інші).
5-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Сергій Квіт

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool