Підготовка Докторантів

Наукове керівництво
Керівництво роботою докторанта здійснюється науковим керівником, якого докторант обирає сам та  затверджує Рада програми. Науковим керівником може бути як представник однієї з кафедр-учасниць Програми, так і представник іншої кафедри чи іншого науково-освітнього закладу.

За умови створення міжнародного консорціуму за участю закордонних університетів, їх представники можуть бути співкерівниками наукових досліджень докторантів Програми.

Програма підготовки докторантів розрахована на 4 роки і складається із трьох основних компонентів:

 • міждисциплінарні курси, організовані Докторською школою;
 • спеціалізовані тематичні курсі, запропоновані Докторською програмою (семінари, колоквіуми, викладацька практика);
 • індивідуальна дослідницька робота.

Крім того, докторант НаУКМА веде практичні заняття (або й викладає власні курси) на бакалаврських чи магістерських програмах НаУКМА, виступає на міжнародних конференціях, готує статі до друку в міжнародних фахових журналах, бере участь у фахових наукових семінарах, організованих ДШ, кафедрами, науково-дослідними центрами НаУКМА.

Професійна підготовка і забезпечення якості
Професіоналізація докторської освіти на Програмі забезпечуватиметься:

 • Розробкою стандартів та процедур (Сode of practices) навчального процесу, підготовки та системи захисту дисертацій.
 • Залученням висококваліфікованих фахівців для викладання і керування дослідженнями.
 • Залученням докторантів до науково-дослідницької та науково-організаційної діяльності відповідних наукових центрів.
 • Організацією практик, інтернатур і стажувань в аналітичних, дослідницьких
 • медійних інституціях.
 • Ретельним добором навчальних курсів, поєднуючи теоретичну підготовку і практичні навички.
 • Розумним співвідношенням суто теоретичних і прикладних тем дослідження
 • Рада програми відстежуватиме подальший професійний ріст випускників задля аналізу й оцінювання ефективності програми, а також підвищення її освітньої привабливості для абітурієнтів.

Захист

Захист відбувається відповідно до вимог Положення про Докторську школу НаУКМА.

 

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool