Дослідження

У Могилянській школі журналістики вивчаються не лише практично-орієнтовні дисципліни, але й теорія масових комунікацій. Наші студенти, аспіранти і викладачі займаються медіа-дослідженнями. Ми проводимо семінари, круглі столи і зустрічі з провідними фахівцями, на яких намагаємося знайти шляхи до вирішення насущних проблем галузі.

Дипломи - кваліфікаційні роботи випускнків Школи.
Дисертації - кандидатські роботи аспірантів Школи.
Наукові статті - статті у аукових виданнях і тези конференцій.
Круглі столи - результати дискусій і обговорень, влаштованих при участі Школи.

анонси

15 жовтня 2008 року – Києво-Могилянській академії - 393 рокиостанні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи