Дисципліни

Англійська мова-1 для журналістів
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Людмила Бріскіна

Вступ до відеовиробництва
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Юрій Панін

Практична риторика та основи ораторської майстерності
Цей курс, по суті, є практичним навчанням живого мовлення. Переважна більшість часу віддається практичним вправам на артикуляцію, особливостям мовлення в теле- і радіоефірі, у незручних ситуаціях, з яких доводиться виходити професійному журналістові.
1-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Сергій Полєшко

Студійний практикум
1-й триместр, 54 години, 1 кредит
Викладачі: Тетяна Локоть, Руслан Дейниченко

Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладачі: Тетяна Локоть, Руслан Дейниченко

Сучасна теорія і практика періодичної преси
Функціональна специфіка журналістики друкованих ЗМІ. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку преси в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Діана Дуцик

Сучасна теорія і практика телебачення
Функціональна специфіка тележурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку телебачення в сучасній Україні.
1-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Анатолій Яковець

Англійська мова-2
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Роман Веретельник

Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Зумовлені цим функції журналістів зводяться до громадського контролю за діяльністю органів державної влади та інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.
2-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Анатолій Яковець

Теорія масових комунікацій
Вплив засобів масових комунікацій на сучасне суспільство. Моделі комунікаційних процесів. Комунікативний простір суспільства. PR-технології та методології. Сучасні теорії масових комунікацій у працях вітчизняних і зарубіжних теоретиків (Г. Ласвел, В. Шрам, Г. Маклюен, Ю. Габермас, О. Алексєєв, Н. Костенко, Г. Почепцов та інші).
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Сергій Квіт

Міжнародна журналістика
2-й триместр, 162 години, 3 кредити
Викладач: Євген Федченко

Правове забезпечення діяльності ЗМІ
Основні положення національного та зарубіжного законодавства про ЗМІ. Захист прав і професійної діяльності українського журналіста. Адаптація вітчизняного інформаційного законодавства до європейських норм і стандартів. Стан свободи слова в сучасній Україні.
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Наталія Петрова

Студійний новинний практикум
2-й триместр, 54 години, 1 кредит
Викладач: Руслан Дейниченко

Виробництво документальних фільмів
Метою цього курсу є знайомство студентів з основами виробництва документальних фільмів для телебачення. Опанування курсу відбувається шляхом знайомства з теорією та практикою телевиробництва на усіх етапах - від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом (postproduction). Курс знайомить слухачів з основними типами документальних фільмів - аудиторний перегляд та обговорення кращих фільмів є одним із ключових моментів навчального процесу. Важливим елементом навчання є детальне знайомство з основними прийомами режисури, що використовуються у виробництві фільмів. Кінцевим результатом цього курсу є самостійне створення студентами документального фільму.
3-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Євген Федченко

Менеджмент ЗМІ та медіапланування
3-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Руслан Дейниченко

Сучасна фотожурналістика
Функціональна специфіка фотожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку фотожурналістики в сучасній Україні.
3-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Юрій Панін

Основи герменевтики
Філософсько-інтерпретаційні основи формування самостійного мислення сучасного українського журналіста. Журналістика як герменевтика. Три рівні інтерпретації тексту. Механізми зміни естетичних мод від готики до постмодернізму. Герменевтичні методології. Кабалістика, антична герменевтика, християнська герменевтика. Герменевтика як наука. Модернізм, психоаналіз, екзистенціалізм, структуралізм, постмодернізм (постструктуралізм). Філософська герменевтика. Есеїзм як тип синтетичного мислення.
4-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Сергій Квіт

Методи дослідження в медіа
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень у царині мас-медіа. Матеріал розподілено на три основні напрями – методологія текстуального аналізу, якісних та кількісних досліджень. Під час занять студенти ознайомляться з такими методами, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різними формами змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робитиметься на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності, оскільки курс має на меті закласти основи знань і вмінь, потрібних як для теоретичних, так і практичних медіа-досліджень. Наприкінці триместру студенти мають бути здатні розуміти базову методологію медіа-досліджень, вміти пояснити та застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Дмитро Губенко

Історія вітчизняної та зарубіжної журналістики
Інтегрований курс. Розвиток журналістики на українських землях, розділених кордонами різних держав (Галичина, Закарпаття, Буковина, Наддніпрянщина). Національна традиція функціонування ЗМІ. Роль української журналістики в державотворенні та інтелектуальному поступі України. Більш оглядово приділяється увага відповідним аспектам зарубіжної журналістики, головним чином з точки зору ключових моментів формування принципів і традицій.
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Ігор Срібняк

Новітні медіа та онлайнова журналістика
Створення і підтримка персональних проектів в Інтернеті – блоґи і подкастинг. Економіка інтернет-видань. Пошук і робота з онлайновими джерелами інформації. Соціальні веб-сервіси і концепція Web 2.0. Технічні особливості функціонування Інтернету.
4-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Тетяна Локоть

Індивідуальний журналістський проект
5-й триместр, 81 година, 1,5 кредити
Викладач: Анатолій Яковець

Мультимедійні журналістські проекти
Викладач: Юрій Панін

Наукова журналістика
5-й триместр, 108 годин, 2 кредити
Викладач: Ніна Кур’ята-Стасів

Лабораторія громадського мовлення
Викладач: Юрій Сторожук

Глобальні соціальні процеси у медіа
Викладач: Максим Буткевич

Світові медіа системи
Курс знайомить студентів з економічними, технологічними, політичними, регуляторними й ін. чинниками, які зумовлюють новітні зміни світового медіа ландшафту. Студенти досліджують структуру світового медіа ринку, специфіку і відмінності між різноманітними національними медіа індустріми, які на ньому оперують; долучаються до сучасних дебатів стосовно транснаціональних медіа конгломератів, концентрації світових медіа, впливу глобалізації на політичну й медійну культуру тощо.  Мета курсу досягається шляхом гнучкого та інтерактивного поєднання студентами концептуального читання, дослідження конкретних ситуацій, критичного оцінювання інформаційних ресурсів, усних презентацій, практичних вправ і письмових робіт. 
2-й триместр, 108 години, 2 кредити
Викладач: Людмила Гуменюк

анонси

15 жовтня 2008 року – Києво-Могилянській академії - 393 рокиостанні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи